תקנון מועדון לקוחות GOLD VIP


                     מועדון הלקוחות רקפת ספיר  VIP  (להלן:"המועדון"), הינו מועדון לקוחות המופעל ע"י חברת רקפת ספיר דיזיין בע"מ.

                    התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון. חברת רקפת ספיר תהא רשאית לשנות

                    ו/או להוסיף בכל עת הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום או בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.                  


                    הצטרפות  חברות ודמי חבר :

              1.        המבקש להצטרף למועדון ימלא טופס הצטרפות בעמדת החנות ויקבל לידיו כרטיס חבר. 
  2.        סכום דמי החברות במועדון  VIP  יקבע ע"י רקפת ספיר מעת לעת ויפורסם ע"י חברת רקפת ספיר.
  3.        כרטיס החבר הינו אישי ולא ניתן להעברה ולא יעשה בו שימוש שאינו ראוי ובבתי עסק אחרים.
  4.        כרטיס החבר יעניק חברות במועדון לקוחות  VIP  של רקפת ספיר למשך 12 חודשים מתאריך תשלום דמי החברות.
  5.        בתום תוקפו של כרטיס החבר יהיה ניתן לחדשו לתקופה של שנה נוספת בתשלום כפי שיקבע ע"י רקפת ספיר מעת לעת.
  6.        במקרה של אובדן/גניבה או פגם בכרטיס, על החבר לפנות לאחת מחנויות הרשת על מנת לקבל כרטיס חלופי במחיר שיקבע ע"י רקפת ספיר מעת לעת.
  7.        חבר מועדון  VIP  מביע את הסכמתו כי חברת רקפת ספיר תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיו האישיים המצויים אצלה וזאת לצורך ניהול ותפעול מועדון

                       הלקוחות,  פעולות שיווק שיבוצעו ע"י מועדון הלקוחות, לרבות שליחת הודעות לחברי המועדון, הן בעצמו והן בשיתוף עם גורמים נוספים.

  8.      חברת רקפת ספיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע ע"י רקפת ספיר.                           ובלבד שבמקרה של הפסקת פעילות המועדון ישולם לכל חבר במועדון לקוחות, שתוקף כרטיסו טרם פג, הפרש , באם קיים הסכם בין הסכום ששילם לרכישת
           כרטיס החבר לבין סכום ההנחות שקיבל עד למועד הפסקת הפעילות בגין רכישת מוצרים באמצעות כרטיס חבר.


               הטבות לחברת מועדון

            1.        הטבות לחברות המועדון נכנסות לתוקף מרגע הצטרפות למועדון.

2.        בכל קנייה הלקוח מזוכה בהנחות מיוחדות על שלל מוצרי החברה                             שתקבענה ע"י הרשת מעת לעת.

3.        בעת החזרת הפריט וקבלת זיכוי, יקוזזו ההנחות והמבצעים מסה"כ הקנייה.

4.        החברות מקנה הטבת יום הולדת אחת בשנה, בגובה שיפורסם מעת לעת.

5.        קבלת הנחות מועדון תעשה לפי מחיר הצרכן המעודכן בקופה ללא הנחה                 נוספת על מוצרים במבצע (ללא כפל מבצעים והנחות).


             

הלקוחות שלנו נהנים יותר עם

מועדון לקוחות GOLD !


להצטרפות:

 


logo בניית אתרים